Používáním kterékoliv funkce, nebo služby této stránky rChat.cz souhlasíte s následujícíma Všeobecnýma podmínkama:

  1. Souhlasíte s uchováváním cookies a jiných osobních údajů v prohlížeči i na serveru v rámci nutnosti z pohledu provozu serveru a jedinečnosti uživatele v rámci podmínek platných v ČR, EU a případně dle platných podmínek a zákonů země, ve které se nacházíte. Provozovatel této služby tyto data používá jen v rámci technického oddělení návštěvníků při případném nutném dohledávání jejich aktivity v rámci porušení těchto podmínek a v rámci technické funkce systému (abyste viděli jen Váš obsah atd).
  2. Souhlasíte s tím, že nebudete porušovat běžnou morální a společenskou etiku a etiketu.
  3. Budete dodržovat zákony, ústavu a místní vyhlášky v rámci jakékoliv činnosti na tomto serveru.
  4. Vyvarujete se nabídkám erotických a jiných služeb- i jakékoliv jiné komerce. Prostě kecáme, ale nejde o prachy a jinou formu zisku jak z naší, tak Vaší strany!!! Porušení tohoto bodu je hrubým porušením pravidel serveru.
  5. Nenávidíme pedofily, pedofíliii a jiné zneužívání lidí anebo i zvířat. Sebemenší takový projev bude považován za hrubé porušení pravidel a nebudeme váhat poskytnou na náš podnět veškeré i technické podklady příslušným orgánům.
  6. Souhlasíte samozřejmě s tím, že cokoliv na rChatu napíšete, tak uvidí jiní lidé = vzdáváte se práv na ochranu případného duševního vlastnictví, zejména autorského za jakýkoliv Váš výrok a to ve prospěch provozovatele serveru. Zkrátka - když plácnete nějaké moudro, nebo jinou hodnotnou informaci, počítejte s tím, že jste ji zveřejnili Vy sami a že po nás nemůžete případně požadovat kompenzaci, pokud tuto informaci kdokoliv dále použije.
  7. Zodpovídáte si sami za veškeré Vámi uveřejněné věci (grafika, text, video, odkazy atd). Zkrátka - i když porušíte pravidla a na našem serveru zveřejníte nevhodný obsah, neneseme za něj odpovědnost my, ale nesete si ji sami za sebe.
  8. Nebudete "tapetovat" = zaplňovat zdi místností stejným, nebo nápadně podobným textem a jiným obsahem za účelem zviditelnění Vašeho obsahu na úkor obsahu ostatních. Platí i pro opakované výzvy, nabídky sebe sama a pod.

Pokud s tím nemáte problém a máte čistý úmysl, pak pojďte "erčetovat"